این دامنه با رنک الکسای خوب و نام آشنا به فروش می رسد.
Index of /
قیمت:50 تومن
با هاست نامحدود که 7 ماه دیگه اعتبار داره:150 هزار تومن.