1) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به کنترل پنل دامنه نسبت به ورود اقدام نمایید.
2) با استفاده از راهنمای نحوه دسترسی به دامنه ها، به بخش مدیریتی هر دامنه وارد شوید.
3) در بخش Domain Registration گزینه Privacy Protection را برگزینید.

4) به منظور فعال سازی این قابلیت، چکباکس Enable را فعال و در نهایت دکمه Update Privacy Protection Status را برگزینید.

نکات قابل توجه:
1) Privacy Protection به شما کمک خواهد کرد تا اطلاعات شخصی خود که قبلا برای ثبت دامنه ارائه دادید، در هنگام Whois برای عموم نمایش داده نشود. در واقع با فعال کردن این گزینه برای هر دامنه، تنها اطلاعات فنی برای عموم نمایش داده می شود.
2) این قابلیت با توجه به اینکه رایگان نیز می باشد. تنها یک بار قابل استفاده است. به عبارت دیگر، پس از غیر فعال سازی آن، دیگر امکان فعال سازی مجدد وجود ندارد.
3) به منظور غیر فعال کردن این گزینه، پس از طی کردن مراحل 1 تا 3، چکباکس Disable را فعال نمایید و در نهایت دلیل این مهم را جهت اطلاع خود در مراجعات بعدی در فیلد مربوطه قرار دهید.

موفق باشید