سلام.
میخام هر گروه کاربری که ایجاد کردم ظرفیت حد اکثر پیام خصوصی شون مشخص باشه و از اون حد اجازه نده سیستم .
همچنین امضای هر گروه محدودیت هاش مشخص باشه .
اندازه اواتار هر گروه هم یک اندازه مشخص بهشون بدم .