سلام
انجمن و وب سایت زیر به صورت فوری به فروش میرسد همراه با هاست و دامنه

www.takpar30.com
انجمن تک پارسی | تفریحی | آموزشی |فرهنگی
تاریخ تمدید هاست 10 /93

دامنه تازه تمدید شده
قیمت مقطوع 300,000 تومان