با سلامفروش ویژه پنل پیامک آغاز شد.امکانات:ارسال تکی و گروهیارسال فلشارسال هوشمندارسال زماندارارسال کشوری بر اسا شهر به شهر و بانک مشاغلارسال براساس جنسیت و سنارسال از دکل BTS ایرانسلارسال براساس کد پستی ایرانسلدفترچه تلفننظرسنجی ارسال از موبایلپیامک مناسبتکدخوانمنشی پیامکشارژ تلفن همراهانتقال پیامکایمیل پیامکانتقال ترافیکسفارش آنلاین شمارهو...پنل B2خطوط 1000 هرپیامک 92 ریالخطوط 2000 هرپیامک 83 ریالخطوط 3000 هرپیامک 96 ریالخطوط 50001 هرپیامک 79.7 ریالخطوط 50002 هرپیامک 86.3 ریالخطوط 021 هرپیامک 105 ریالدکل BTS هر پیامک 94 ریالقیمت: 10 هزارتومانخط اختصاصی رایگانپنل B3خطوط 1000 هرپیامک 89 ریالخطوط 2000 هرپیامک 80 ریالخطوط 3000 هرپیامک 93 ریالخطوط 50001 هرپیامک 77 ریالخطوط 50002 هرپیامک 83.5 ریالخطوط 021 هرپیامک 101.8 ریالدکل BTS هر پیامک 91 ریالقیمت: 40 هزارتومانخط اختصاصی رایگانپنل B4خطوط 1000 هرپیامک 85 ریالخطوط 2000 هرپیامک 76.7 ریالخطوط 3000 هرپیامک 88.6 ریالخطوط 50001 هرپیامک 73.6 ریالخطوط 50002 هرپیامک 79.8 ریالخطوط 021 هرپیامک 97 ریالدکل BTS هر پیامک 87 ریالقیمت: 70 هزارتومانخط اختصاصی رایگانبرای دریافت پنل از لینک زیر عضو شده و آنی پنل تان را دریافت نمایید:login.pcnsms.irموفق باشید