البته اینا بستگی به سروری داره شنا ازش فایل دانلود میکنی.

اگر سرور مقصد به idm اجازه پارت کردن فایل هارو نده با سرعت خیلی پایین دانلود میکنه که این ضعف این برنامس.

برای دانلود از چنین سرورهایی باید از turbo استفاده کنید.