سلام
یه دو سه روزی هست انجمن با فایر فاکس باز نمیشه
اول یکی کاربرا بهم گفته بود خودمم تست کردم دیدم گاهی باز میشه گاهی هم باز نمیکنه
اما با کروم مشکلی نداره