آموزش پاک کردن نمایش اطلاعات پس رفتن ماوس روی موضوع رو اماده کردم مثل ویبی ایران که اطلاعات نداره!


دمین سی پی ---> استایل ها و قالب ها ---> جست و جو در قالب ها : جست و جو کنید :

کد PHP:
vietvbb_topstats_thread_info 


باز کنید و کدهای درونش رو کامل حذف کنید!

تمام شد/تنها ویبی ایران.

موفق باشید!