چند وقتی بود که پلاگین پاسخ سریع برای بعضی از کاربرام نشون نمیداد ... بعدش یادم اومد که توی دسترسی به گروه های کاربری این دسترسی رو برداشته بودم :

(( ضروری بودن استفاده از تصویر تائید کننده در قسمت های تعیین شده ))

دوستان چرا وقتی من این دسترسی رو
برای کاربر تغییر میدم دسترسی به پنل پاسخ سریع رو هم از کاربر می گیرم ؟؟؟