سلام.
دوستان از تنظیمات تیک کارکرد نقل قول رو برداشتم اما بازم موقع نقل قول به کاربر اطلاع میده
باید چیکار کرد. کسی به این مشکل برنخورده؟