درود دوستان

تشکرهای زیر پست کاربران یهو غیب شده و وقتی تشکر میزنم صفحه رفرش میشه و در واقع تشکر صادر میشه ولی ما چیزی نمیبینیم

مشکل از کجا میتونه باشه؟!!