درود
یک سوال ساده داشتم
میخوام انجمنم رو پهن کنم ، کجاشو باید 99% کنم ؟؟؟؟

سرم درد میکنه حوصله گشتنشو نداشتم

ممنون دوستان