با سلام

من وقتی در انجمن میخوام عکس پیوست کنم (درج کنم ) با ارورر زیر مواجه میشم

<imageinfo failed:<pre>sh:/identify: No such file or directory </pre

چیکار کنم تا این ارورر بر طرف بشه