درود

دوستان من وقتی با هیتلر### وارد سایتم میشم عکس ها نمایش داده نمیشن


کسی میدونه ایرادش از کجاست ؟

اینهم نمونه ای از نمایش دادن عکس ها که به این شکل در میان :