سلام
هر هکی که به ظاهر خوب نصب میشه وقتی میرم تو ادیتور و عملیات مدیریتی مثل ترکیب یا انتقال به شدت همه چیزو به هم ریخته و تو هم کرده.
مثلا الان ستونی کننده ادیتور ترکیب دو پست رو این کلی شیفت داده سمت چپ.
کار خاصی باید کرد؟ کدی چیزی داره این برگرده سر جاش؟

ممنون dd22.PNG