درود
عید سعید فطر هست و ماهم دست به کار شدیم

حجم :
نامحدود
_______________________________________
پهنای باند:
نامحدود
_____________________________________
پارک دامین :
نامحدود
____________________________________
قیمت : 8.000 تومان !
ftp : نامحدود __________________________________________
ایمیل : نامحدود ________________________________________
و ...
--------------------------------------------------------------------------------------
فقط تا جمعه 1393/5/10 فرصت سفارش هاست نامحدود با قیمت 8.000 تومان دارید ..
--------------------------------------------------------------------------------------
جهت سفارش :

1 . پ.خ
2 . id yahoo : amin93_3d

در ارتباط باشید