سلام


اقا ما از استایل ایران سی ام اس استفاده میکنیم )(vbiran graph). بیشتر قالب رو دست کاری کردم بیشتر جاها تغییر کرد ولی هر کاری میکنم فوتر ویرایش نمیشه اصلا دست نزده ذخیره رو میزنم این ارور رو میده :

The following error occurred when attempting to evaluate this template:
Invalid Tag Nesting
This is likely caused by a malformed conditional statement. It is highly recommended that you fix this error before continuing, but you may continue as-is if you wishکسی میدونه چیکارش کنم ؟