با دروود
سرور به مشخصات زیر به فروش می رسد:
کد PHP:
CPUDual Xeon E5506
RAM
16 GB
HDD
2 x 1TB SATA
BW
100Mbps/10TB
IPs
29 => 34 usable
CPanel/WHM Licence Included
Datacenter
XLHost (USAOhioColumbus)
price:310mo 
** این سرور دارای VMWare ESXi 4.1 هستش و لایسنس CPanel ای که روش هست برای ورژن VPS هستش برای یکی از IP های رنج 5 تایی اش...