سلام تفریبا 30 دقیقه هست فقط تو 5 درصد گیر کرده این نصبش مشکلش از کجاشه؟
همه مراحلم درست رفتم