سلام دامنه: Iran Web Masters.com به فروش می رسد.مخصوص همه جورسایته+هزینه انتقال به عهده خریدار می باشد.

قیمت پایه 500,000 هزار تومان.هر کسی خواست تو این تایپک بگه.