سلام
اساتید بنده میشه یکی بگه سرور مجازی چیه و چه برتری به هاست لینوکس داره؟ از نظر قیمیتی خیلی فرق ندارن کدوم و توصیه میکنید چرا؟

محیط cpanle مثل هاست لینوکسه یا سرور مجازی برای انجمن زدن خوب نیتس. میشه روش وی بی زد؟
ممنون