سلام من امروز خواستم در سایت Zopim ثبت نام کنم و
ولی با پیام زیر مواجه شدم
It looks like you are trying to access Zopim from a country currently subject to US economic and trade sanctions. Unfortunately, in order to comply with US export controls we cannot allow you to sign up for Zopim
ترجمه متن بالا از طریق گوگل
به نظر می رسد شما در حال تلاش برای دسترسی به Zopim از یک کشور در حال حاضر به US تحریم های اقتصادی و تجاری موضوع. متاسفانه، به منظور تطابق با کنترل صادرات ایالات متحده ما نمی توانیم به شما اجازه ثبت نام برای Zopim

من موندم دیگه چه چیزی رو میخوان تحریم کنند
قابل توجه مسئولین چه کردین که حتی لایق استفاده از سایتهای اینترنتی هم نیستم