من میخوام آدرس های فارسی تو آدرس بار ظاهر بشه ولی وقتی تنظیمات رو مثل شکل انجام میدم خطا میده vbseo هم نصب کردم چطوری باید تنظیمات رو تغییر بدم؟

1.JPG

2.JPG