با سلام
دامنه های زیر به فروش می رسد:
Echargex.ir

FirstGift.ir

قیمت هر دامنه 500 هزار تومان

شماره تماس: 09356820085