باسلام به دوستان عزیز من وقتی زبان انجمنمو رو انگیلیسی میزارم فارسی هاش بهم میریزه و خرچنگ غورباقه میشه !!

چیکار کنم ؟؟؟

forum.iranpaadir.ir