باسلام
از امروز پکیج های ویژه هاست دانلود و هاست های میزبانی وب با تخفیف چشم گیر ارائه می شوند :


میزبانی وب - 100 مگابایت
فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ادون دامین :‌نامحدود
پارک دامین : نامحدود
محل سرور :‌ آلمان
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوای مورد نیاز : دارد
پشتیبانی : 24/7
بازگشت وجه : 3 روز
700تومان ماهانه
2,100تومان سه ماهه
4,200تومان شش ماهه
8,400تومان سالانه
---------------------------------------------------
میزبانی وب - 250 مگابایت
فضا : 250 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ادون دامین :‌نامحدود
پارک دامین : نامحدود
محل سرور :‌ آلمان
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوای مورد نیاز : دارد
پشتیبانی : 24/7
بازگشت وجه : 3 روز
1,200تومان ماهانه
3,600تومان سه ماهه
7,200تومان شش ماهه
14,400تومان سالانه
-------------------------------------------
میزبانی وب - 500 مگابایت
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ادون دامین :‌نامحدود
پارک دامین : نامحدود
محل سرور :‌ آلمان
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوای مورد نیاز : دارد
پشتیبانی : 24/7
بازگشت وجه : 3 روز
2,000تومان ماهانه
6,000تومان سه ماهه
12,000تومان شش ماهه
24,000تومان سالانه
------------------------------------------------
میزبانی وب - 1000 مگابایت
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ادون دامین :‌نامحدود
پارک دامین : نامحدود
محل سرور :‌ آلمان
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوای مورد نیاز : دارد
پشتیبانی : 24/7
بازگشت وجه : 3 روز
3,000تومان ماهانه
9,000تومان سه ماهه
18,000تومان شش ماهه
36,000تومان سالانه
-----------------------------------------
میزبانی وب - 2000 مگابایت
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ادون دامین :‌نامحدود
پارک دامین : نامحدود
محل سرور :‌ آلمان
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوای مورد نیاز : دارد
پشتیبانی : 24/7
بازگشت وجه : 3 روز
5,500تومان ماهانه
16,500تومان سه ماهه
33,000تومان شش ماهه
66,000تومان سالانه
----------------------------------------------
میزبانی وب - 5000 مگابایت
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ادون دامین :‌نامحدود
پارک دامین : نامحدود
محل سرور :‌ آلمان
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوای مورد نیاز : دارد
پشتیبانی : 24/7
بازگشت وجه : 3 روز
11,000تومان ماهانه
33,000تومان سه ماهه
66,000تومان شش ماهه
132,000تومان سالانه
---------------------------------------------
میزبانی وب - 10000 مگابایت
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ادون دامین :‌نامحدود
پارک دامین : نامحدود
محل سرور :‌ آلمان
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوای مورد نیاز : دارد
پشتیبانی : 24/7
بازگشت وجه : 3 روز
15,000تومان ماهانه
45,000تومان سه ماهه
90,000تومان شش ماهه
180,000تومان سالانه
-----------------------------------------------
میزبانی وب - نامحدود
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
ادون دامین :‌نامحدود
پارک دامین : نامحدود
محل سرور :‌ آلمان
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوای مورد نیاز : دارد
پشتیبانی : 24/7
بازگشت وجه : 3 روز
20,000تومان ماهانه
60,000تومان سه ماهه
120,000تومان شش ماهه
240,000تومان سالانه
--------------------------------------
شروع قیمت های از 8.400 تومان سالانه
----------------------------------------------------------
فروش ویژه هاست دانلود + قیمت ها :

هاست دانلود - 1000 مگابایت
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند :‌ نامحدود
سرور :‌ آلمان
دیتابیس : ندارد
پارک دامین :‌ نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
1,000تومان ماهانه
3,000تومان سه ماهه
6,000تومان شش ماهه
12,000تومان سالانه
هاست دانلود - 2000 مگابایت
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند :‌ نامحدود
سرور :‌ آلمان
دیتابیس : ندارد
پارک دامین :‌ نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
2,000تومان ماهانه
6,000تومان سه ماهه
12,000تومان شش ماهه
24,000تومان سالانه

هاست دانلود - 5000 مگابایت
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند :‌ نامحدود
سرور :‌ آلمان
دیتابیس : ندارد
پارک دامین :‌ نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
5,000تومان ماهانه
15,000تومان سه ماهه
30,000تومان شش ماهه
60,000تومان سالانه

هاست دانلود - 10000 مگابایت
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند :‌ نامحدود
سرور :‌ آلمان
دیتابیس : ندارد
پارک دامین :‌ نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
10,000تومان ماهانه
30,000تومان سه ماهه
60,000تومان شش ماهه
120,000تومان سالانه

هاست دانلود - 15000 مگابایت
فضا : 15000 مگابایت
پهنای باند :‌ نامحدود
سرور :‌ آلمان
دیتابیس : ندارد
پارک دامین :‌ نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
15,000تومان ماهانه
45,000تومان سه ماهه
90,000تومان شش ماهه
180,000تومان سالانه

هاست دانلود - 20000 مگابایت
فضا : 20000 مگابایت
پهنای باند :‌ نامحدود
سرور :‌ آلمان
دیتابیس : ندارد
پارک دامین :‌ نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
20,000تومان ماهانه
60,000تومان سه ماهه
120,000تومان شش ماهه
240,000تومان سالانه

هاست دانلود - 25000 مگابایت
فضا : 25000 مگابایت
پهنای باند :‌ نامحدود
سرور :‌ آلمان
دیتابیس : ندارد
پارک دامین :‌ نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
25,000تومان ماهانه
75,000تومان سه ماهه
150,000تومان شش ماهه
300,000تومان سالانه

هاست دانلود - 30000 مگابایت
فضا : 30000 مگابایت
پهنای باند :‌ نامحدود
سرور :‌ آلمان
دیتابیس : ندارد
پارک دامین :‌ نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
30,000تومان ماهانه
90,000تومان سه ماهه
180,000تومان شش ماهه
360,000تومان سالانه

باتشکر