من از آموزش
آموزش برچسب زدن خودکار بدون هک ( اختصاصی وی بی ایران ) »

استفاده کردم دوتا عکس گذاشتم
باید چیکار کنم که حرف اضافه مثل در، برای، از رو تگ نکنه؟
وقتی ممنوع میکنم این ارور میاد
خطی که ارور میده مربوط به کد اضافه شده است
$temptags = split(' ',$post['title']);

Capture.JPGCapture1.JPG