من دانشجوی سال سوم دکترای فیزیک هستماگر دوستان کسی برای خودش یا اقوامش معلم خصوصی میخواد در خدمتمدروس فیزیک و ریاضی دبیرستان رو تدریس میکنمتدریس مستمر به این شکل هست که هر هفته برگزار میشه واسه مرور درسا و نکات ----> هر جلسه دو ساعته تدریس 20 هزار تومانتدریس شب امتحانی هم که دو یا سه جلسه قبل از هر امتحان هست ----> هر جلسه دو ساعته تدریس 30 هزار تومانتلفن تماس : 09369786851