برای پاک کردن ایمیل از Yahoo مراحل زیر را انجام دهید:
.
1- ابتدا برروی لینک زیر کلیک نمایید:


edit.yahoo.com/config/delete_user

.
4917141244923227920_423.png