دوستان هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم خودم یک ویپی اس دارم که روش دایکرت ادمین نصبه نمی دونم امروز چرا کلش غاطی کرده هرکاری می کنم بکاپ نمی ده به مدیریت هاست هم که می گیم میگه خودت سیخ دادی الان وقت ندارم من فقط پرت 22 رو عوض کردم بازم اومدم برگردوندم به همین حالت
دوستان اگر بلدن کمک کنند باید چیکار کنم تو لینوکس با چه دستوری که درست بشه آپلودم