با سلام
من می خواهم وی بی اپگرد کنم بر می گرد به فرم سایت مشکل چیست
http://www.1.p30sharing.in/install/upgrade.php

http://www.1.p30sharing.in/forum.php


با تشکر