این سایت من نیست،ولی صرفا خواستم نظرتون رو بدونم
سایت اول
Forum.mobilestan.net
And-roid.ir

سپاس