رینگ به معنای حلقه است و یعنی تعهد به کسی یا چیزی که دوستش داریم و برایش ارزش و احترام قائل هستیم. ما بچه ها یعنی ماهایی مثل شما از سال ها پیش در این دنیای مجازی حضور داشته ایم اما نه در این حلقه! دنیای مجازی آنقدر پهناور است که برای پیداکردن و دورهم گردآمدن دوستان خوب خیلی باید گشت. دوستانی از جنس فناوری اطلاعات، آدم هایی که بی هیچ چشم داشتی قلم می زنند تنها به خاطر مردم کشورشان ،به خاطر عقب نماندن از اخبار تکنولوژی هایی که هر لحظه در حال تغییر،تحول و پیشرفت هستند و به خاطر نترینگ ، محفلی که بچه های نت را به دور از هرگونه تعصب سیاسی، #### و برتری و یا چشم داشت مالی دور هم جمع کرده است.ما اینجاییم چون خودمان می خواهیم و بی شک در این راه تمام تلاشمان را به کار می گیریم تا هر آنچه مرتبط با دنیای فناوری است پیش روی شما قرار گیرد. تمامی مطالب جدید و بدون کپی برداری از وب سایت های فارسی دیگر در این زمینه، خواهند بود چرا که هدف ما رقابت است نه صرفا سیاه کردن صفحاتی از وب.نترینگ تنها مختص به گروه یا رشته ای خاص نیست، بلکه دریچه ای ایست به سوی آینده ای روشن که تمامی علاقه مندان را به سمت خود فرا می خواند به خصوص که تنوع مطالب آن سبب می شود تا متناسب با استعداد و علاقه ی شخصی خود، بتوانید به موضوعات موردنظرتان دسترسی داشته باشید.هیچ کاری مخصوصا در آغاز، بدون کاستی و نقص نیست، با اینحال تمام تلاش ما بر این بوده تا رضایت خاطر شما عزیزان را فرآهم کنیم و وب سایتی که پیش روی شماست بتواند کمکی هر چند کوچک در راه پیشبرد فناوری اطلاعات و اهداف از پیش تعیین شده ی آن داشته باشد. بی شک با حضور شماست که گام هایمان محکم تر و استوارتر از پیش برداشته خواهند شد. پس در این راه با بازدید، پیشنهاد، همکاری و حتی انتقاد در به ثمر رساندن این نهال فناوری با ما همراه باشید. خواستن توانستن است و همت بدرقه ی راهمان.

نترینگ
نترینگ - شهر تکنولوژی