مشکلی نداره شما هک برعکسش رو نصب کردید هک اصلی رو نصب کنید.