سلام
روی نام کاربران سایت که کلیک می کردید پنجره پاپ اطلاعات باز میشد که ارسال پیام به شخص و افزودن وی به دوستان و ..
به این صورت هست مشاهده ارسال های انجمن بیرون از کادره

کد زیر را به انتهای additional.css اضافه کنید

کد:
.memberaction_body.popupbody {
    width: 310px !important;
}

.memberaction_body.popupbody li {
    width: 150px !important;
}


بعد از قرار دادن کد به این صورت در میاد