سلام

بنر بالای فوتر : 5000 تومان ماهیانه { دو جای خالی }

بنر زیر هدر : 10000 تومان یکماهه { 4 جای خالی }

بنر در هدر : 30000 تومان یکماهه { 1 جای خالی }

پاپ آپ : 50000 تومان ماهیانه { فقط 1 جای خالی }

تبلیغات گوشه ای : 65000 تومان ماهیانه { فقط 1 جای خالی }


برای مدت یکماه به بعد هم تخفیف در نظر گرفته خواهد شد

لینک الکسا :

skynet98.ir Site Overview

آدرس خود سایت : به روزترین مرجع تخصصی ارائه اکانت های پرمیوم و به روزترین مرجع تخصصی ارائه اکانت های پرمیوم