اين سايت اينترنتي به مديريت هواداران جوان و پرشور باشگاه تراكتورسازي تبريز در سال 1393 راه اندازي شده است.
اغلب خبرهاي عمده اين سايت را اخبار و حواشي پيرامون ليگ برتر و تراكتور تشكيل مي دهد اما علاوه بر موارد مذكور ، سايت وزين تراكتور آذربايجان نيم نگاهي نيز به ساير تيم هاي ورزشي آذربايجان شرقي كه در ليگ هاي دسته بالا و معتبر كشور حضور دارند دارد.
براي اولين بار كه وارد اين سايت شدم ، فكر كردم اشتباهي وارد سايت ورزش 3 شدم اما با دقت كه نگاه كردم ديدم اين سايت پر از اخبار تراكتور است.
بنده به تازگي با اين سايت پرمحتوا آشنا شدم و مشاهده اين سايت را به شما هم پيشنهاد مي دهم.
آدرس پايگاه خبري تحليلي تراكتور آذربايجان: تراکتور

براي مديران جوان اين سايت آرزوي توفيق دارم.