سلام
امروز داشتم تیبلهای دیتابیس رو چک میکردم که متوجه شدم تعداد 19 تیبل بصورت مخفی در اومدن اما مشکلی برای فروم ایجاد نشده میخواستم ببینم مشکل چیه؟
کد:
upgradelog به غیر از تیبل بالا از تیبل زیر به بعد مخفی شده user useractivation userban userchangelog usercss usercsscache userfield usergroup usergroupleader usergrouprequest userlist usernote userpromotion usertextfield usertitle vbseo_blacklist vbseo_likes vbseo_linkback vbseo_serviceupdate