سلام
یادمه یه هکی بود ک براساس تعداد پست های کاربران براشون محدودیت وارد شدن به یک بخش خاص ایجاد میکردی.
دقت کنید که یک بخش خاص از انجمن رو برای کاربران تعیین کنیم نه کل انجمن