زیرساخت های مربوط به بسترسازی (کانال سازی ، لوله گذاری ، منهول سازی)
نصب و راه اندازی تجهیزات و اتصالات فیبر نوری
استانداردهای مربوط به کابل کشی (فیبرنوری ، برق ف کواکسیال و دیتا)
الزامات ساخت ساپورت ها ، دکل ، جعبه ها و متعلقات اجرایی آن در پروژه های مداربسته
شاخص های تجهیزات تست و اندازه گیری