سلام .
چجوری میشه یه همچین کاری رو انجام داد ؟ که وقتی من فردی رو به گروه دسته جمعی دعوت میکنم یه ایمیل براش ارسال بشه مثلا یا یه پیام خصوصی براش ارسال بشه که طرف متوجه این قضیه بشه .
پیشاپیش ممنونم