درود.
AdminCp ~> استایل ها و قالب ها ~> جستجو در قالب ها ~> جستجو شود: additional.css ~> فقط جست و جوی عنوان ها = بله
به انتهای آن اضافه کنید:
کد:
.content {
font: normal 13px/1.9 Tahoma !important;
}

13px ~> سایز فونت
1.9 ~> فاصله بین هر خط
tahoma ~> نام فونت