نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور 2012
توصیف


این مقاله به شما از طریق راه اندازی دایرکتوری نقش فعال در ویندوز سرور 2012. این مقاله در نظر گرفته شده که برای کسانی که بدون جنگل اکتیو دایرکتوری های موجود استفاده می شود راه رفتن، آن را نمی خواهد پوشش پیکربندی یک سرور به عنوان کنترل کننده دامنه عمل برای یک موجود جنگل Active Directory است.
مقدارنصب اکتیو دایرکتوری

1. از نوار وظیفه باز مدیریت سرور.
2. از سرور مدیریت صفحه انتخاب کنید اضافه کردن نقش ها و ویژگی های. این راه اندازی خواهد شد نقش ها و ویژگی های جادوگر اجازه می دهد برای تغییر و به در ویندوز سرور 2012 به عنوان مثال انجام شود.

3. انتخاب نقش های مبتنی بر ویژگی و یا مبتنی بر نصب و راه اندازی از روی صفحه نمایش نوع نصب و راه اندازی و روی Next کلیک کنید.
توجه داشته باشید: نقش ها مجموعه از ویژگی های مهم از سرور مانند IIS و ویژگی های ارائه قابلیت های اضافی برای نقش داده شده است.

4. سرور فعلی به طور پیش فرض انتخاب شده است. برای ادامه به تب نقش سرور روی Next کلیک کنید.

5. از محل صفحه نقش سرور یک علامت چک را در کادر کنار خدمات دامنه دایرکتوری فعال. توجه به نظر می رسد توضیح خدمات نقش اضافی یا ویژگی نیز مورد نیاز برای نصب خدمات دامنه، کلیک کنید اضافه کردن ویژگی های.
توجه: گزینه های دیگر از جمله، خدمات صدور گواهینامه، خدمات فدراسیون، خدمات دایرکتوری سبک و مدیریت حقوق وجود دارد. خدمات دامنه چسب است که این همه با هم نگه می دارد و باید قبل از این خدمات دیگر نصب شود.

6. بررسی و انتخاب ویژگی های اختیاری در طول AD DS نصب و راه اندازی نصب با قرار دادن یک چک را در کادر کنار هر ویژگی مورد نظر. پس از انجام روی Next کلیک کنید.

7. بررسی اطلاعات مربوط به AD DS تب و روی Next کلیک کنید.

8. بررسی نصب و راه اندازی و نصب کلیک کنید.
توجه: پیشرفت نصب و راه اندازی خواهد شد بر روی صفحه نمایش داده می شود. هنگامی که AD DS نقش خواهد شد بر روی صفحه اصلی، سرور مدیریت نمایش داده می شود نصب شده است.

پیکربندی اکتیو دایرکتوری

هنگامی که AD DS نصب شده است نقش سرور را باید به دامنه شما پیکربندی شده است.
1. اگر شما انجام داده است تا در حال حاضر، از نوار وظیفه باز مدیریت سرور.
2. باز کردن پنجره اطلاعیه با انتخاب آیکون اطلاعیه از بالای مدیریت سرور. از اطلاع رسانی در مورد پیکربندی DS AD کلیک کنید تبلیغ این سرور را به یک کنترل کننده دامنه.

3. از نوار پیاده سازی پیکربندی را انتخاب کنید اضافه کردن یک جنگل جدید از منوی شعاعی گزینه. قرار دادن نام دامنه ریشه خود را در زمینه ریشه نام دامنه.

4. بررسی و انتخاب یک سطح عملیاتی دامین و جنگل. پس از پر کردن در یک رمز عبور DSRM در زمینه ارائه رمز عبور انتخاب شده است. رمز عبور DSRM است هنگام بوت کنترل کننده دامنه به حالت ریکاوری استفاده می شود.
توجه: انتخاب ساخته شده در اینجا اثرات ماندگار به ویژگی ها و دامنه و سرور واجد شرایط کنترل داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در دامنه / سطح عملکردی جنگل اسناد رسمی مایکروسافت.

5. هشدار در برگه تنظیمات DNS را مرور و بعد انتخاب کنید.

6. تایید یا وارد نام نت بایوس و بعد کلیک کنید.

7. پیکربندی محل SYSVOL، فایل ورود، و پوشه پایگاه داده و روی Next کلیک کنید.

8. بررسی گزینه های پیکربندی و روی Next کلیک کنید.

9. سیستم را بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که همه پیش نیازهای لازم بر روی سیستم نصب شده قبل از حرکت رو به جلو. اگر سیستم چک شما با کلیک کردننصب را ادامه دهید.
توجه: سرور به طور خودکار راه اندازی می شود یک بار نصب کامل.

10. هنگامی که سرور راه اندازی مجدد سیستم دوباره به هم متصل شده است انجام می شود از طریق RDP. تبریک به خاطر موفقیت نصب و پیکربندی خدمات دامنه دایرکتوری فعال بر روی ویندوز سرور 2012.
مشاهده جلوگیری از حملات DNS تقویت از طریق فایروال ویندوز در ویندوز 2008 R2 و یا ویندوز 2012 برای اطلاعات در مورد حفاظت از سرور خود را از حملات DNS تکثیر.