دوستان راهی هست که بشه جلوی دسترسی یورزها رو تو vps گرفت؟
من یوزر guest هم که ساختم باز به پارتیشن های دیگه دسترسی داشت
میخوام این دسترسی رو نداشته باشه و فایل هاشو از طریق ftp بریزه تو اون پارتیشن