سلام.
این قسمت رو از کدوم قسمت باید پاک کنم؟

در یک انجمنی ثبت نام کردم این قسمت رو پیدا نمیکنم .مدیر انجمن امکان داره بسته باشه این قسمت رو ؟