RSS برگرفته از (Really Simple Syndication ) می باشد. با استفاده از RSS این امکان را در طراحی سایت فراهم می آوریم که محتوای به روز شده را از یک وب سایت به هزاران وب سایت دیگر به اشتراک گذاشت. RSS در انتشار سریع اخبار و مطالب به روز شده نقش موثری را ایفا می نماید و موجب میشود افراد سریعا از مطالب سایت ما آگاه شوند و به منظور کسب اطلاعات کامل تر به وب سایت ما مراجه نمایند و این خود تاثیر مثبت در سئو سایت ما خواهد داشت. در اینجا مثالی از استفاده این امکان را در وب سایت به نمایش می گذاریم.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">


<channel>
<title>W3Schools Home Page</title>
<link>http://www.w3schools.com</link>
<description>Free web building tutorials</description>
<item>
<title>RSS Tutorial</title>
<link>http://www.w3schools.com/rss</link>
<description>New RSS tutorial on W3Schools</description>
</item>
<item>
<title>XML Tutorial</title>
<link>http://www.w3schools.com/xml</link>
<description>New XML tutorial on W3Schools</description>
</item>
</channel>


</rss>


پیش از کاربری این امکان می بایست آشنایی در خصوص کدهای HTML/XHTML , XML فراهم شده باشد. RSS در XML نوشته شده است و این امکان وجود دارد که فایل ها به صورت اتوماتیک به روز شود و دیدگاه شخصی شده برای سایت های مختلف را ایجاد می نماید.منبع: RSS در طراحی سایت