سلام میخواستم برای این سایت شهید بهشتی رویدر که سیستم نمره |آنلاین داره یه سیستم پیامکی درست کنم هر وقت معلم نمره گذاشت با توضحیات نمره برای دانش آموزان بفرسه میشه؟ انجام داد؟