لطفا اگر امکانش هست لودنیگ برای انجمن قرار بدیم روش هاش رو بگید
نمیخوام از کد های دیگر سایت ها استفاده کنم فکر هم نکنم جواب بده! میخواستم در صورت امکان شما راهنمایی کنید برای قرار دادن LOADING در صفحات انجمن