درود

هکی میخوام که از کل عنوان تگ برداره . مثلا درخواست هک تگ عنوان تگ بشه!