با سلام
اقا من تشکر رو میزنم زیر پست ها تشکر به حساب اون طرف میره...زیر پست یه ایکون میاد ولی بدون تصویر!
به این تشکر این پست نگاه کنید این طوری میاد:
123 تست

خواهشا بگید چه طوری درستش کنم تصویرشو ممنون.